Msze Św.

W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00 (cały rok)

w dni świąteczne:
7:00, 9:00, 12:00, 18:00 (cały rok)

w dni powszednie:
6:30, 7:00, 18:00 (cały rok)

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

Na początku każdej Mszy Świętej.

Prosimy przed spowiedzią skorzystać z rachunku sumienia dostępnego m.in. w Internecie. 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

OBECNIE KANCELARIA NIE CZYNNA PROSZĘ TYLKO DZWONIĆ 696-568-414‬

niedziela i poniedziałek - nieczyna,

wtorek - 8:00 - 13:00,

środa - 12:00 – 17:00,

czwartek - 8:00 - 13:00,

piątek - 12:00 – 17:00,

sobota - 8:00 - 12:00,

W sprawach istotnych można zawsze dzwonić pod nr ‭696-568-414‬ 

Więcej informacji

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Opiekun: ks. Marcin Dąbrowski

Godło KSM

Godło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest wyrazem świadomości młodych katolików i Polaków. Posiada długoletnią tradycję. Sięga swoimi korzeniami do czasów zaborów, kiedy to istniało i działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, przekształcone w latach międzywojennych w wyniku inspiracji Akcji Katolickiej w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMZ). Godło Stowarzyszenia powstało w wyniku połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa ono wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła.

Tłem godła jest kolor żółty, symbolizujący Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obiera sobie za wzór do naśladowania i pomocy w pracy nad sobą. Bóg i Ojczyzna to najwyższe ideały, w imię których młodzi starają się zmieniać otoczenie w oparciu o program Ewangelii, naukę Kościoła, wartości ojczyźniane. Dla rzeczywistości ziemskich Stowarzyszenie świadomie i celowo usiłuje organizować różne dziedziny życia młodzieżowego, tak w wymiarze prywatnym, jak i społecznym. Organizacja jest dla członków KSM-u narzędziem i szkołą realizacji tych treści, które Godło symbolizuje, tj. gotowość służby Bogu i Ojczyźnie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zał. 16.10.1994 przez ks. Roberta Wegierę, kierowane następnie przez: ks. Jerzego Pietrzaka do 1996, ks. Krzysztofa Wałka do lipca 2002 i następnie przez ks. Piotra Chodźko. Prezesi: Krzysztof Piórkowski do 1996, Anna Bieńczyk do grudnia 2002, Grzegorz Pielacha od 2003. Hasłem KSM jest: „Przez cnotę, naukę i pracę - służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów”. Zasadniczym celem Stow. jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan i aktywne uczestnictwo we wspólnocie Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia. Powyższe cele KSM realizuje poprzez: cotygodniowe spotkania formacyjne członków stowarzyszenia, udział w szkoleniach, obozach, zjazdach i innych akcjach diecezjalnych, dbanie o rozwój fizyczny, kulturę osobistą, prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu, organizację przy parafii zimowisk dla dzieci oraz prowadzenie akcji charytatywnej - pomoc dzieciom przed początkiem nowego roku szkolnego. Powstanie KSM w Rykach związane było z reaktywowaniem tego Stowarzyszenia w całej Polsce, a od 1993 w diecezji siedleckiej. Dla każdego KSM-owicza ważne jest święto patronalne w Uroczystość Chrystusa Króla (listopad) połączone ze zjazdem KSM, podczas którego członkowie składają przyrzeczenie.